Ambtelijke organisatie

Ambtelijke organisatie

Regio Noord-Veluwe (RNV) speelt in op nieuwe ontwikkelingen, benut kansen voor de regio en voert taken uit voor de regiogemeenten. De ambtelijke organisatie heeft een platformfunctie, een regionale ontwikkelfunctie en een uitvoeringsfunctie.

De medewerkers van RNV werken dagelijks aan een gezonde, veilige, leefbare en bereikbare regio. Dit doen zij samen met betrokken (beleids)medewerkers van de regiogemeenten en van andere organisaties, zoals vervoersbedrijven, woningcorporaties, de zorginstellingen, de Kamer van Koophandel en belangengroeperingen. RNV heeft circa zestig medewerkers in dienst. Daarnaast werken er diverse mensen voor projecten, die niet in dienst zijn bij RNV.

De ambtelijke organisatie ondersteunt het RNV-bestuur. Sinds 1 september 2009 geeft Leo Bezemer als secretaris en algemeen directeur leiding aan RNV. Hij is de schakel tussen het bestuur, de regiogemeenten en het managementteam van de ambtelijke organisatie.

Platform

RNV brengt de juiste gesprekspartners bij elkaar voor het bedenken van plannen die de regio verder helpen. RNV vormt een platform waar gemeenten, provincie, het rijk, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Daarnaast heeft de organisatie de kennis en ervaring in huis om zelf met innovatieve voorstellen te komen.

Ontwikkeling

De regionale samenwerking is een duurzame investering voor de toekomstige ontwikkeling van de regio. RNV neemt belemmeringen weg en creëert ruimte voor nieuwe initiatieven. De werkzaamheden zijn gericht op vier domeinen:

  • de leefomgeving;
  • economische versterking, toerisme en recreatie;
  • de gewenste regionale infrastructuur;
  • de sociaal maatschappelijke identiteit.

De domeinmanagers werken als accountmanagers en lobbyisten voor de regio. Zij zorgen dat bedrijven, instellingen, organisaties en particulieren investeren in de Noord-Veluwe, zonder dat dit de leefbaarheid en de natuur schaadt.

Uitvoering

Zowel RNV als de regiogemeenten kunnen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Gezamenlijke uitvoering van taken bevordert de continuïteit en kwaliteit. Bovendien bespaart het de gemeenten en burgers geld. Met intergemeentelijke dienstverlening werkt RNV aan verbetering van de dienstverlening tegen lagere kosten.

Organogram

Organogram Regio Noord-Veluwe