Afvalcommunicatie

Afvalcommunicatie

De regiogemeenten communiceren gezamenlijk over nut en noodzaak van het scheiden van afval. Dit gebeurt onder de paraplu van ‘Afval, meer waard dan je denkt’. In 2014 is hiervoor een nieuwe huisstijl ontwikkeld. De stijl sluit goed aan bij de regiobewoners, is professioneel, modern en biedt voldoende mogelijkheden voor lokale herkenbaarheid.

Communicatie

‘Afval, meer waard dan je denkt’ maakt gebruik van verschillende communicatiemiddelen:

Interactie met inwoners

Daarnaast zoeken de regiogemeenten interactie met inwoners om samen tot oplossingen te komen voor betere scheiding en preventie van huishoudelijk afval. Voorbeelden hiervan zijn het bewonersonderzoek in 2015 en excursies voor inwoners.

Meer informatie

Contactpersoon