Afvalbeleid

Afvalbeleid

“Er is geen sprake meer van afval.” Dat legt staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uit in het nieuwe regeringsbeleid Van Afval Naar Grondstof.

Landelijk beleid: van afval naar grondstof

De programmadoelen in het landelijk beleid zijn 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020. De ambitie gaat zelfs nog verder; alle ketens sluiten door betere productie, langer gebruik en betere scheiding voor recycling. De gemeenten staan voor een grote uitdaging om dit landelijk beleid te vertalen naar hun inwoners.

Figuur Van Afval Naar Grondstof

RNV vervult veelzijdige rol 

Regio Noord Veluwe (RNV) analyseert landelijke en internationale beleids- en innovatieontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen naar regionaal niveau. Hiervoor participeert ze in diverse regionale en landelijke overlegforums. Voor de gemeenten functioneert RNV als sparringpartner, vraagbaak, kennisplatform, financieel verslaglegger en coördinator van diverse samenwerkingsprojecten.

De belangrijkste werkzaamheden van RNV op het gebied van afval zijn:

  • Het versterken van het afvalbeleid van de individuele gemeenten door het bevorderen van beleidsvorming, (operationele) samenwerking en kennisdeling;
  • Het voeren van het contractmanagement; het begeleiden van (Europese) aanbestedingsprocedures en het beheren van bewerkingscontracten, verwerkingscontracten en inzamelcontracten;
  • Het financieel monitoren van contracten, het declareren en registreren van inzamelgegevens en het analyseren van stuurcijfers op de (middel-)lange termijn;
  • Het verzorgen van eenduidige communicatie naar de inwoners; het bevorderen van bewustwording met als doel een betere afvalscheiding.

Meer informatie

Contactpersoon