Afval

Afval

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken samen op het gebied van afval. Het doel van deze samenwerking is: kosten besparen, het leefmilieu verbeteren en de dienstverlening aan de burgers vergroten.

Afval als grondstof

De meeste dingen die we weggooien, vormen de basis voor nieuwe producten. Goed gescheiden afval wordt als grondstof opnieuw ingezet om nieuwe producten te produceren.

Gemeenten staan samen met hun inwoners voor de uitdaging om de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt, te minimaliseren. Om dit te bereiken, trekken de gemeenten samen op en hebben ze een regionaal afvalstoffenbeleidsplan opgesteld.

De centrale doelstelling is het terugdringen van de ongescheiden hoeveelheid restafval en het intensiveren van de inzameling van gescheiden grondstoffen. De samenwerking wordt ondersteund met een regionaal communicatieplan, een eigen huisstijl en de website ‘Afval meer waard dan je denkt’.

Meer informatie

Contactpersoon